Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nobelkomiteen

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 32 (1999-2000)
  • Dato: 23.11.1999
  • Utgiver: Valgkomiteen
  • Sidetall: 1

Innhold

Til Stortinget

Til Nobelkomiteen velges 5 medlemmer. Funksjonstiden er 6 år. Hvert tredje år uttrer henholdsvis 2 og 3 medlemmer. Hver tredje år velges 3 varamedlemmer.

Komiteen velger for hvert kalenderår innen sin midte leder og nestleder.

For perioden 1. januar 1997 - 31. desember 2002 er valgt som medlemmer:

1. Gunnar Berge, Stavanger. 2. Gunnar Stålsett, Oslo. 3. Hanna Kvanmo, Arendal.

Pr. 31. desember 1999 uttrer følgende medlemmer og varamedlemmer:

Medlemmer: 1. Francis Sejersted, Oslo. 2. Sissel Rønbeck, Oslo.

Varamedlemmer: 1. Esther Kostøl, Oslo. 2. Rakel Surlien, Oslo. 3. Jakob Aano, Stavanger.

Under henvisning til foranstående innstiller valgkomiteen til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Til Nobelkomiteen velges som:

Medlemmer:

For tidsrommet 1. januar 2000. 31. desember 2005:

  • 1. Sissel Rønbeck, Oslo.

  • 2. Inger-Marie Ytterhorn, Oslo.

Varamedlemmer:

For tidsrommet 1. januar 2000 - 31. desember 2002:

  • 1. Esther Kostøl, Oslo.

  • 2. Ann Kathrine Tornås, Oslo.

  • 3. Kaci Kullmann Five, Bærum.

Oslo, i valgkomiteen, den 23. november 1999

Kirsti Kolle Grøndahl

leder

Rigmor Kofoed-Larsen

sekretær