Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nobelkomiteen

Innst. S. nr. 32 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 23.11.1999 Innst. S. nr. 32 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.1999

   Behandlet i Stortinget: 30.11.1999