Innstilling fra arbeidsordningskomiteen om fordeling til komiteene av de enkelte kapitlene og utkast til romertallsvedtak i forslaget til statsbudsjett for 2001

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 2 (2000-2001)
  • Dato: 10.10.2000
  • Utgiver: Arbeidsordningskomiteen
  • Sidetall: 17

Til Stortinget

Oslo, i arbeidsordningskomiteen, den 10. oktober 2000

Kirsti Kolle Grøndahl

president