Fordeling til komiteene av de enkelte kapitlene og utkast til romertallsvedtak i forslaget til statsbudsjett for 2001

Innst. S. nr. 2 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 10.10.2000 Innst. S. nr. 2 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.10.2000

   Behandlet i Stortinget: 19.10.2000