Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om anmodnings- og utredningsvedtak i stortings­sesjonen 2001-2002

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 168 (2002-2003)
  • Kildedok: St.meld. nr. 4 (2002-2003)
  • Dato: 25.03.2003
  • Utgiver: Kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 10

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 25. mars 2003

Ågot Valle

leder

Modulf Aukan

ordfører

Kjell Engebretsen

sekretær