Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 2 (2008–2009)
  • Dato: 06.10.2008
  • Utgiver: valgkomiteen
  • Sidetall: 1

Til Stortinget

Bakgrunn

Som følge av at Lars Peder Brekk har tatt sete i Regjeringen, må det velges et nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling. I brev fra Senterpartiets stortingsgruppe datert 27. august 2008 foreslås det at Alf Ivar Samuelsen erstatter Lars Peder Brekk som varamedlem til delegasjonen.

Komiteens tilråding

Valgkomiteen viser til ovenstående og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Stortingsrepresentant Alf Ivar Samuelsen velges som varamedlem til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling for resten av stortingsperioden 2005–2009.

Oslo, i valgkomiteen, den 6. oktober 2008

Thorbjørn Jagland

leder