Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2009

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 4 (2008–2009)
  • Dato: 14.10.2008
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 21

Til Stortinget

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 14. oktober 2008

Thorbjørn Jagland

president