Fordeling til komiteene av Budsjettkapitler til statsbudsjett for 2009

Innst. S. nr. 4 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 14.10.2008 Innst. S. nr. 4 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.10.2008

   Behandlet i Stortinget: 23.10.2008