Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om overenskomster inngått med fremmede makter eller internasjonale organisasjoner i 2008

Dette dokument

  • Innst. 30 S (2009–2010)
  • Dato: 05.11.2009
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 29

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 4. november 2009

Ine Marie Eriksen Søreide

Peter N. Myhre

leder

ordfører