Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2008

Innst. 30 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 05.11.2009 Innst. 30 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet overenskomster inngått med fremmede makter i 2008 og vedtatt å legge innstilling ved protokollen

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.11.2009

   Behandlet i Stortinget: 17.11.2009