Innstilling fra finanskomiteen om ny saldering av statsbudsjettet for 2009

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 15. desember 2009

Torgeir Micaelsen

leder og ordfører