Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Kari Storstrand og Christian Tybring-Gjedde om å forby offentliggjøring av skattelister

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 4. februar 2010

Torgeir Micaelsen

Gunnar Gundersen

leder

ordfører