Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om årsrapport for virksomheten til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 22. oktober 2009 til 15. september 2010

Dette dokument

  • Innst. 28 S (2010–2011)
  • Kildedok: Dokument 21 (2009–2010)
  • Dato: 25.10.2010
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 4

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 25. oktober 2010

Ine M. Eriksen Søreide

Tore Nordtun

leder

ordfører