Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om en fellesnordisk imamutdannelse

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 28. oktober 2010

Marianne Aasen

Aksel Hagen

leder

ordfører