Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Linda C. Hofstad Helleland, Sylvi Graham og Lars Myraune om bevaring av nærpolitimodellen og gjennomføring av en bredt anlagt politistudie

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 9. november 2010

Per Sandberg

Jenny Klinge

leder

ordfører