Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott (heving av inntektsgrensa for rett til fullt bidragsforskott mv.)

Dette dokument

  • Innst. 175 L (2010–2011)
  • Kildedok: Prop. 25 L (2010–2011)
  • Dato: 18.01.2011
  • Utgiver: familie- og kulturkomiteen
  • Sidetall: 4

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 18. januar 2011

Gunn Karin Gjul

Solveig Horne

leder

ordfører