Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringar i kringkastingsloven og medieeierskapsloven

Dette dokument

  • Innst. 207 L (2010–2011)
  • Kildedok: Prop. 7 L (2010–2011)
  • Dato: 15.02.2011
  • Utgiver: familie- og kulturkomiteen
  • Sidetall: 8

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 15. februar 2011

Gunn Karin Gjul

Ib Thomsen

leder

ordfører