Komiteens behandling

Komiteen ba i brev av 22. november 2010 om statsrådens vurdering av forslaget. Statsrådens svarbrev av 6. januar 2011 følger vedlagt.

Som ledd i komiteens behandling av representantforslaget ble det 1. februar 2011 avholdt høring i saken. Følgende deltok på høringen:

  • Norges Blindeforbund

  • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).