Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling

Dette dokument

  • Innst. 301 S (2010–2011)
  • Dato: 12.04.2011
  • Utgiver: valgkomiteen
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

Bakgrunn

Som følge av at Ola Borten Moe har tatt sete i regjeringen, må det velges et nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling. I brev fra Senterpartiets stortingsgruppe datert 7. april 2011 foreslås det at Anne Tingelstad Wøien erstatter Ola Borten Moe som varamedlem til delegasjonen.

Komiteens tilråding

Valgkomiteen viser til ovenstående og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien velges som varamedlem til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling for resten av stortingsperioden 2009–2013.

Oslo, i valgkomiteen, den 12. april 2011

Dag Terje Andersen

leder