Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Sonja Irene Sjøli og Bent Høie om momskompensasjon for borettslag som er en del av det kommunale helse- og omsorgstilbudet

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 5. mai 2011

Torgeir Micaelsen

Kenneth Svendsen

leder

ordfører