Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om overenskomster inngått med fremmede makter eller internasjonale organisasjoner i 2009

Dette dokument

  • Innst. 330 S (2010–2011)
  • Dato: 11.05.2011
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 24

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 11. mai 2011

Ine M. Eriksen Søreide

Peter N. Myhre

leder

ordfører