Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om årsrapport fra Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling for 2010

Dette dokument

  • Innst. 333 S (2010–2011)
  • Kildedok: Dokument 16 (2010-2011)
  • Dato: 18.05.2011
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 3

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 18. mai 2011

Ine M. Eriksen Søreide

Ivar Kristiansen

leder

ordfører