Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om årsrapport fra Stortingets delegasjon til EFTA parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen for 2010

Dette dokument

  • Innst. 334 S (2010–2011)
  • Kildedok: Dokument 19 (2010–2011)
  • Dato: 18.05.2011
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 4

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 18. mai 2011

Ine M. Eriksen Søreide

Morten Høglund

leder

ordfører