Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om utbygging og drift av Valemon

Dette dokument

  • Innst. 376 S (2010–2011)
  • Kildedok: Prop. 85 S (2010–2011)
  • Dato: 31.05.2011
  • Utgiver: energi- og miljøkomiteen
  • Sidetall: 4

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 31. mai 2011

Erling Sande

Marianne Marthinsen

leder

ordfører