Innstilling fra finanskomiteen om statsrekneskapen 2010

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 10. juni 2011

Torgeir Micaelsen

leder og ordfører