Innstilling fra næringskomiteen om SAS AB – konvertible obligasjonslån

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 10. november 2011

Terje Aasland

leder og ordfører