Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om nordområdene. Visjon og virkemidler

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 11. april 2012

Ine M. Eriksen Søreide

Morten Høglund

leder

ordfører