Miljøvern

Her finner du de nyeste sakene om hovedtemaet miljøvern. For å finne elde saker velg sakstype eller et av undertemaene.

Foto: iStockphoto.
Foto: iStockphoto.

Temaet omfatter saker om biologisk mangfold, bærekraftig utvikling, friluftsliv, friluftsloven, forurensning, klima, klimagasser, klimakvoter, kulturminner, luftforurensing, miljøovervåking, nasjonalparker, naturskader, naturvern, oljevernberedskap, Produktregisteret,  Statens forurensningstilsyn, Statens kartverk m.m.

Saker og spørsmål fra Miljøvern