Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag fra stortings-representantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om en forpliktende opptrappingsplan for nye rekrutteringsstillinger i FoU-systemet

Dette dokument

  • Innst. 251 S (2011–2012)
  • Kildedok: Dokument 8:65 S (2011–2012)
  • Dato: 24.04.2012
  • Utgiver: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 4

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 24. april 2012

Marianne Aasen

Tord Lien

leder

ordfører