Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i utlendingsloven (innhenting av opplysninger fra offentlige organer mv.)

Dette dokument

  • Innst. 359 L (2011–2012)
  • Kildedok: Prop. 95 L (2011–2012)
  • Dato: 31.05.2012
  • Utgiver: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 12

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 31. mai 2012

Aksel Hagen

Morten Ørsal Johansen

leder

ordfører