Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa

Dette dokument

  • Innst. 34 S (2012–2013)
  • Kildedok: Meld. St. 20 (2011–2012)
  • Dato: 24.10.2012
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 9

Tilhører sak

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 24. oktober 2012

Ine M. Eriksen Søreide

Svein Roald Hansen

leder

ordfører