Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Bendiks H. Arnesen, Irene Johansen, Torstein Rudihagen, Tor-Arne Strøm og Eirin Sund, fra Fremskrittspartiet, Per-Willy Amundsen, Oskar J. Grimstad og Henning Skumsvoll, fra Høyre, Nikolai Astrup, Bjørn Lødemel og Siri A. Meling, fra Sosialistisk Venstreparti, Lars Egeland, fra Senterpartiet, lederen Erling Sande, og fra Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad, har ingen merknader til de foreslåtte endringene i statsbudsjettet for 2012 under Miljøverndepartementet.

Komiteen har videre merket seg at regjeringen vil legge frem en avfallsstrategi i løpet av våren 2013, og at denne vil være i stedet for den varslede meldingen til Stortinget om avfallspolitikken.