Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU

Dette dokument

  • Innst. 227 S (2012–2013)
  • Kildedok: Meld. St. 5 (2012–2013)
  • Dato: 06.03.2013
  • Utgiver: Utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 16

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 6. mars 2013

Ine M. Eriksen Søreide

Eva Kristin Hansen

leder

ordfører