Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand til helsesektoren i Malawi

Dette dokument

  • Innst. 265 S (2012–2013)
  • Kildedok: Dokument 3:8 (2012–2013)
  • Dato: 23.04.2013
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 8

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 23. april 2013

Anders Anundsen

Marit Nybakk

leder

ordfører