Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling

Dette dokument

 • Innst. 23 S (2013–2014)
 • Dato: 11.11.2013
 • Utgiver: valgkomiteen
 • Sidetall: 1

Til Stortinget

Innledning

Til Stortingets delegasjon til NATO-parlamentarikerforsamlingen skal det velges 5 medlemmer med samme antall varamedlemmer. Valget foretas av Stortinget første år i stortingsperioden og gjelder for hele perioden.

Komiteens tilråding

På grunnlag av innkomne forslag fra partigruppene rår valgkomiteen Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling velges for stortingsperioden 2013–2017:

Medlemmer

 • 1. Sverre Myrli

 • 2. Rigmor Aasrud

 • 3. Øyvind Halleraker

 • 4. Linda C. Hofstad Helleland

 • 5. Christian Tybring-Gjedde

Varamedlemmer

 • 1. Martin Henriksen

 • 2. Frank Bakke-Jensen

 • 3. Jan Arild Ellingsen

 • 4. Hans Olav Syversen

 • 5. Marit Arnstad

Oslo, i valgkomiteen, den 11. november 2013

Olemic Thommessen

leder