Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i lønnsgarantiloven, permitteringslønnsloven, forskotteringsloven og folketrygdloven (samleproposisjon)

Dette dokument

  • Innst. 62 L (2013–2014)
  • Kildedok: Prop. 23 L (2013–2014)
  • Dato: 05.12.2013
  • Utgiver: arbeids- og sosialkomiteen
  • Sidetall: 7

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 5. desember 2013

Arve Kambe

Erlend Wiborg

leder

ordfører