Innstilling fra næringskomiteen om fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2013 og fisket etter avtalane i 2011 og 2012

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 19. desember 2013

Marit Arnstad

Frank Bakke-Jensen

leder

ordfører