Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing

Dette dokument

  • Innst. 113 L (2014–2015)
  • Kildedok: Prop. 2 L (2014–2015)
  • Dato: 09.12.2014
  • Utgiver: familie- og kulturkomiteen
  • Sidetall: 5

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 9. desember 2014

Svein Harberg

Rigmor Aasrud

leder

ordfører