Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett 2015

Til Stortinget

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 14. oktober 2014

Olemic Thommessen

president