Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett 2015

Innst. 1 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 14.10.2014 Innst. 1 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.10.2014

   Behandlet i Stortinget: 16.10.2014