Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens grensekontroll

Dette dokument

  • Innst. 101 S (2014–2015)
  • Kildedok: Dokument 3:7 (2013–2014)
  • Dato: 04.12.2014
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 8

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 4. desember 2014

Martin Kolberg

Gunvor Eldegard

leder

ordfører