Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke Nedre Glomma i Østfold

Dette dokument

  • Innst. 169 S (2014–2015)
  • Kildedok: Prop. 50 S (2014–2015)
  • Dato: 17.02.2015
  • Utgiver: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetall: 5

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 17. februar 2015

Linda C. Hofstad Helleland

Nils Aage Jegstad

leder

ordfører