Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen i sak om utsendelse av lengeværende asylbarn og justis- og beredskapsministerens opplysningsplikt etter Grunnloven § 82

Dette dokument

  • Innst. 214 S (2014–2015)
  • Dato: 24.03.2015
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 141

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 24. mars 2015

Michael Tetzschner

Bård Vegar Solhjell

fung. leder

ordfører