Innstilling fra Stortingets presidentskap om godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer

Dette dokument

  • Innst. 355 S (2015–2016)
  • Dato: 02.06.2016
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 5

Til Stortinget

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 2. juni 2016

Olemic Thommessen

Marit Nybakk

Kenneth Svendsen

Svein Roald Hansen

Ingjerd Schou

Line Henriette Hjemdal