Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Elin Hansen, Kirsti Bergstø og Heikki Eidsvoll Holmås om oppfølging av klimaavtalen fra Paris fram mot 2020 (BERIKTIGET)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 10. mai 2016

Ola Elvestuen

Øyvind Korsberg

leder

ordfører