Representantforslag om oppfølging av klimaavtalen fra Paris fram mot 2020

Dokument 8:50 S (2015-2016), Innst. 275 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heikki Eidsvoll Holmås, Kirsti Bergstø, Siv Elin Hansen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 10.05.2016 Innst. 275 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Elin Hansen, Kirsti Bergstø og Heikki Eidsvoll Holmås om oppfølging av klimaavtalen fra Paris fram mot 2020. - Det ble - mot regjeringspartienes stemmer - vedtatt å be regjeringen sikre realisering av minst ett CCS-anlegg for å bidra til at Norge når sitt nasjonale klimamål for 2020. - Videre ble det vedtatt å be regjeringen stimulere til økt bruk av hydrogen som reduksjonsmiddel gjennom risikoavlastning og støtte til industriskala demonstrasjonsanlegg og fullskala pilotprosjekt, samt å stimulere til økt bruk av trekull i ferrolegeringsindustrien gjennom risikoavlastning og støtte til industriskala demonstrasjonsanlegg og fullskala pilotprosjekt for norsk produksjon av trekull.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 23.05.2016