Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i utlendingslova (pågriping og fengsling i samband med 48-timarprosedyren)

Dette dokument

  • Innst. 389 L (2015–2016)
  • Kildedok: Prop. 91 L (2015–2016)
  • Dato: 06.06.2016
  • Utgiver: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 12

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 6. juni 2016

Helge André Njåstad

leder og ordfører