Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2017, kapitler under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområde 14)

Innhold

Merknad

KLIKK HER for vedlegg i pdf

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 13. desember 2016

Martin Kolberg

leder og ordf. for kap. 41, 3041, 51 og 3051

Per Olaf Lundteigen

Bård Vegar Solhjell

Helge Thorheim

ordf. for kap. 1 og 2

ordf. for kap. 43 og 45

ordf. for kap. 42

Jette F. Christensen

ordf. for kap. 44