Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Zambia

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 8. november 2016

Hans Olav Syversen

Roy Steffensen

leder

ordfører