Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 10. november 2016

Kari Kjønaas Kjos

Ruth Grung

leder

ordfører